Programmeerimiskeel C

Vikiraamatud esitlevad:
Programmeerimiskeel C

SisukordMärgid kirjeldavad raamatu sisu valmisolekut muuda

Sisu:

Kirjakeel:

On veel puudulik
Kirjakeel ebaselge
Vähe, kuid sobilik
Kirjakeel vigane (?!)
Sobilik kasutamiseks
Kirjakeel korrektne

Wikibooks
Wikibooks

Prinditav versioon Programmeerimiskeel C'st on saadaval. (Soovi korral redigeeri seda)

C algajatele muuda

Sisuülevaade muuda

   Eesmärk muuda

Eesmärk, vajadus, sisu

   Kompileerimine muuda

Tähendus, selle osad ja kompileerimine kompilaatoritega: GCC, Bloodshed Dev C++, Visual C++ 2005 Express

   Struktuur ja stiil muuda

Seletus, liigendamine, reavahed, kommentaarid, nimede valik, viited

Sisu muuda

   Põhilised keelereeglid muuda

keelereeglid, koodi ülesehitus, funktsiooni ülesehitus

   Muutujad, -klassifikatsioon, -mälu muuda

muutujad ja nende jaotus/iseloomustus

   Muutujate deklareerimine muuda

muutujate deklareerimine, väärtustamine, nimede keelereeglid

   Operaatorite tabel muuda

operaatorite kirjeldus ja näited risttabelis

   Standartne sisend-väljund muuda

funktsioonid, nende kasutamise kirjeldus ja eriatribuudid

   Põhilised keelestruktuurid muuda

tsüklid ehk silmused, voo jaotusvalik(ud), voo suunamine ja valikuline väärtustamine

   Massiivid muuda

staatiline massiiv, deklareerimine, väärtustamine, stringid

   Viidad muuda

Mis on, põhilised kasutusalad

   Harjutused muuda

Sissejuhatus, muutujad

C edasijõudnule muuda

Algoritmid ja andmestruktuurid: muuda

   Sortimine muuda

valikuga, vahelepanemisega, mulli sortimine

C Välislingid ja viited muuda

  Tarkvara: muuda

[en]Bloodshed Dev-C/C++ kompilaator
[en]Visual C/C++ 2005 Express (tasuta väljalase) internetipõhine installerimine
[en]Visual C# 2005 Express (tasuta väljalase) internetipõhine installerimine
[en]Scite koodiredaktor

  Käsiraamat: muuda

[en]GNU C käsiraamat
[en]GNU C käsiraamat ühe failina

  C juhendusmaterjal: muuda

[en]howstuffworks tutorial
[en]cplusplus tutorial
[en]cprogramming tutorial
[en]cs.cf.ac.uk/Dave/C
[en]its.strath.ac.uk/courses/c/
[fi]teli.stadia.fi/~silander/ohjelmointi/
[fi]ohjelmointiputka.net/

  C Raamatud (.pdf) muuda

[en]Herbert S. Wilf -"Algorithms and Complexity"

  C eriteegid muuda

[en]url-st lugemise teek

Soovitatav kirjandus muuda

  1. Mark Allen Weiss “Data structures and algorithm analysis in C++”, 2006, Addison-Wesley Pub Co, ISBN 0321397339.
  2. Adam Drozdek “Data structures and algorithms in C++”, 2001, Brooks/Cole, ISBN 0534375979.
  3. Robert Sedgewick “Algorithms in C. Fundamentals, data structures sorting, searching”, 1997, Addison-Wesley Pub Co, ISBN 0201314525.
  4. Robert Sedgewick “Algorithms in C++. Fundamentals, data structures sorting, searching”, 1998, Addison-Wesley Pub Co, ISBN 0201350882.

  Lisaks muuda

[en]Korduvad Esitatud Küsimused ja Vastused
[et]Loogika sissejuhatus