Sissejuhatus muuda

Vabast entsüklopeediast Vikipeedia.

PHP (inglise keelne rekursiivne lühend PHP Hypertext Preprocessor 'PHP Hüperteksti preprotsessor') on programmeerimiskeel, mida kasutatakse peamiselt serveripoolsetes lahendustes dünaamiliste veebilehtede loomisel. PHP toetab objektorienteeritud programmeerimist, andmebaasidega suhtlemist ning läbi erinevate moodulite veel väga palju erinevaid protokolle ja rakendusi.

Avatud lähtekood ning võimalus lihtsalt siduda PHP koodi HTML-iga on teinud PHP-st väga populaarse vahendi dünaamiliste lehekülgede loomisel. Eriti populaarne on kombinatsioon Apache (veebiserver) + PHP + MySQL (andmebaas).

Põhitõed muuda

PHP funktsioonid muuda

Näited ja lahendused muuda

Näide: Vanaema ülesanded

<?php
  //autor: Dynamite110 at hotmail.com
  //stringi loomine ja väljastamine ekraanil
  $str = 'Vanaemal oli palju tööd teha.'.'&lt;BR&gt;';
  echo $str;
  //teeme tööde nimekirjast massiivi
  //ja loeme palju massiivis element on
  $tood = array( 'kudumine', 'söögi tegemine', 'koristamine', 'kõplamine', 'karja ajamine');
  $elemente = count($tood);
  //töötleme läbi kõik massiivis leiduvad elemendid
  //ja koostame elementide põhjal lause mille väljastame ekraanil
  foreach ($tood as $id=>$nimi){
   if($id == 0){
     echo 'Vanaema tööde hulka kuuluvad: '.$tood[$id].', ';
   }
   elseif($id == ($elemente-2)){
     echo $tood[$id].' ';
   }
   elseif($id == ($elemente-1)){
     echo 'ja '.$tood[$id].'.'.'&lt;BR&gt;';
   }
   else{
     echo $tood[$id].', ';
   }
  }
  //genereerime suvalise elemendi
  //mis on piiratud massiivi pikkusega
  //seejärel väljastame tulemuse ekraanil
  $suvaline = rand(0, $elemente-1);
  printf ('Vanaema tegeleb hetkel: %s', str_replace('mine', 'misega',$tood[$suvaline]));
?>

Väljund:
Vanaemal oli palju tööd teha.
Vanaema tööde hulka kuuluvad: kudumine, söögi tegemine, koristamine, kõplamine ja karja ajamine.
Vanaema tegeleb hetkel: koristamisega

Välislingid muuda