Visual Basic 2005


Järgnevad õpetused eeldavad vähemalt tugevat soovi programmeerimist õppida. Iga peatüki nime järel asub sümbol, mis tähistab selle valmimisjärku:

Kuidas alustada muuda

Põhitõed muuda

Edasijõudnule muuda

Lisa muuda

Vikiõpiku arengustaadiumid
Vähene tekst • Osaline tekst • Kasvav tekst • Kogukas tekst • Põhjalik tekst
Hea artikkel

Hello World muuda

Kõigi programmeerimiskeelte õppimisel on esimeseks sammuks teha võimalikult lihtne programm, mis midagi silmaga nähtavat teeb. Järgnev koodijupp kuvab ekraanile teate Tere maailm!, ootab kasutaja nupuvajutust ning lõpetab seejärel töö.

Module Module1
   Sub Main
      Console.WriteLine("Tere maailm") 'kommentaar
      Console.ReadLine()
   End Sub
End Module

Mida need erinevad read seal tähendavad?

Kõigepealt programmi kood on kirjutatud moodulisse. Esimene rida ütleb ära, et siit algab moodul nimega "Module1" ja viimane rida lõpetab selle. Järgmisena Sub Main(). Kui on tegemist konsoolipõhise mooduliga, siis käivitatakse esimese makrona makro nimega Main(). Selle käsuga algab programmi see osa, mis midagi teeb. Selle ja End Sub

vahele jääb kõik see, mis programm enne töö lõpetamist peab ära tegema. Antud juhul jääb sinna vahele Console.WriteLine("Tere maailm!"

), mis on siis käsk trükkida ekraanile jutumärkides olev sõnapaar. Järgmine rida Console.ReadLine() ootab kasutajapoolset nupuvajutust. Ilma selle reata lõpeks programmi töö enne kui sa jõuaksid teate läbi lugeda. Pane muide tähele Visual Basic ei nõua rea lõpetamiseks sisestada semikoolonit.

Form procedure muuda

Private Sub CommandButton1_Click()
Image1.Visible= True
End Sub

Välislingid muuda