Veebilehe tegemiseks kasutatakse HTML-keelt (Hypertext Markup Language - hüperteksti märkimiskeel). HTML ei ole programmeerimiskeel ja veebi tegemine ei eelda programmeerimisoskust, ehkki see võib aidata asja kiiremini selgeks saada (ja ka vastupidi - HTML-i omandamine võib olla heaks eelduseks programmeerimise õppimisele).

Sisukord muuda

Vikiõpiku arengustaadiumid
 Vähene tekst •  Osaline tekst •  Kasvav tekst •  Kogukas tekst •  Põhjalik tekst
 Hea artikkel

Põhitõed muuda

HTML-i elemendid teemade kaupa muuda

Lihtne teksti märgendamine muuda

Keerukamad tekstimärgendid muuda

Keerukamad elemendid muuda

Süntaktilised elemendid muuda

Mitmesugust muuda

Välisviited muuda