Vikiõpikud:Üldine lahtiütlus

Vikiõpikud ei saa tagada siin leiduvate andmete paikapidavust. Need võivad olla äsja muudetud, vandaalide poolt laastatud või ümber tehtud kellegi poolt, kelle arvamus ei vasta selle eriala üldtunnustatud teadmistele.

Vikiõpikute artiklid on enam-jaolt küll kvaliteetsed, kuid enne õpetuste järgimist tasuks veenduda tegevuse ohutuses ja õigsuses.