Programmeerimiskeel C/Muutujad

MuutujadRedigeeri

Muutujad on nimed, mille kaudu viitame teatud kohale mälus, mis hoiab väärtuseid. Olles kui väärus, oleks muutuja i, mis oleks arvväärtustatud 4'ga kasutatav tehetes, ning i+1 annaks väärtuseks 5.

Muutuja loomiseks on vaja eraldada mälu, kus hakatakse hoidma muutuja väärtuseid. Protseduuri, mis kirjeldab funktsioonis vajatud muutujate arvukust, nimetusi ja mäluvajadust - nimetatakse deklareerimiseks. Kõik muutujad tuleb deklareerida ja omavad kindlat tüüp.

Muutujate deklareerimine, algväärtustamine ja väärtustamineRedigeeri

Meeldetuletuseks: koodisegmendi lõppu tähistatakse semikooloniga ";"

int mingi_t2isarvv22rtus;
 • deklareeritakse muutuja nimega mingi_t2isarvv22rtus mis on täisarvu tüüpi.
int num1,num2,num3;
 • deklareeritakse 3 muutujat ühes koodisegmendis, mis on kõik täisarvutüüpi
int mingi_t2isarvv22rtus=7;
 • deklareeritakse täisarvutüüpi muutuja mis algväärtustatakse numbriga 7.
mingi_t2isarvv22rtus=7;
 • (ennem deklareeritud) muutuja väärtustatakse arvuga 7.
num1=num2;
 • muutuja num1 väärtuseks saab muutuja num2 väärtus, juhul kui tal seda pole ilmneb viga.
num1=num2=num3=7;
 • muutuja num3 väärtuseks saab 7, muutuja num2 väärtuseks saab muutuja num3 väärtus ja muutuja num1 väärtuseks saab num2 väärtus

Muutujatele nimede määramineRedigeeri

Peamised reeglid mida meeles pidada on:

 1. Muutja võib alata ladinatähestiku suur-, väiketähega või "_"
 2. Muutuja võib sisaldada numbreid, kuid mitte esimese tähena
 3. Tühikud ei ole muutuja sees lubatud
 4. Keele võtmesõnad ei saa olla muutujad
 5. Suur ja väiketähtedel tehakse vahet

Muutuja üleväärtustamineRedigeeri

Kui on deklareeritud muutuja ja ta on väärtustatud, võib olemasolevat väärtust kasutada uue väärtuse leidmiseks.

Näide, mis demonstreerib liitmis & lahutamistehteid, kasutades olemasoleva muutuja väärtust:

#include<stdio.h>

int main(void){
  int a=32;  //a=32
  a+=a++-++a; //a=34
  a-=-a+++23; //a=46
  a+=++a;   //a=94
  
  printf("a=%d",a); //Ekraanile kuvatakse "a=94"
  getchar();
  getchar();
}