Programmeerimiskeel C/IO

Vajalik teekRedigeeri

stdio.h


FunktsioonidRedigeeri

EkraanRedigeeri

printf ja scanf parameetriteks on vorming ja muutujate loend:

printf("vorming", muutuja1, muutuja2, ...);
scanf("vorming", &muutuja1, &muutuja2,...);
puts("väljastatav tekst");

FailRedigeeri

fprintf ja fscanf parameetriteks on viit failile, vorming ja muutujate loend:

fprintf(faili_viit, "vorming", muutuja1, muutuja2, ...);
fscanf(faili_viit, "vorming", &muutuja1, &muutuja2,...);
fputs("Väljastatav tekst", faili_viit);

StringRedigeeri

Ka stringi on võimalik lugeda, kui sisestust:

sscanf(string, "vorming", &muutuja1, &muutuja2,...);

Eriatribuutide kirjeldusedRedigeeri

VormingRedigeeri

Vorming - väljastatav tekst, mis võib sisaldada teksti, erimärke ja kuvatavate muutujate tüüpi, ning laadi.

Muutujate vormingu elemendidRedigeeri

%c - tähemärk (char)
%s - tähemärkide massiiv (char[suurus]) ehk tekstistring (*char)
%d - täisarv (int)
%ld – pikk täisarv (long)
%f - murdarv (float)
%lf – pikk murdarv (double)

lisaks on parameetid:

miinusmärk pärast protsendimärki - joondamine vasakule
täisarvul arv enne tüübitunnuse tähti - kuvatava väljundvälja laius
murdarvul arv.teine_arv enne tüübitunnuse tähti - kuvatava väljundvälja laius ja komakohtade arv

lisaks vorming:

%x - väärtus kuueteistkümnendsüsteemis
%o - väärtus kaheksandsüsteemis

Konstant vormingu elemendidRedigeeri

\n - reavahetus
\t - tabulatsioon

LisaksRedigeeri

(f)scanf() puhul, kui loetakse tähemärkväärtuseid, siis muutuja ette ampersanti ei käi!