Geograafia:Kordamine eksamiks

Geograafia:Kordamine eksamiks
Gümnaasiumi kordamismaterjalid


See õpik on mõeldud konspektina, mis aitab valmistuda geograafia riigieksamiks. Aluseks oli algselt võetud 2007. aasta riigieksamikogumik, aga see ei tähenda, et siinse täiendamisel sellest rangelt kinni peab pidama.

Üldmaateadus muuda

 1. Kaardiõpetus
 2. Litosfäär 
 3. Pedosfäär 
 4. Atmosfäär 
 5. Hüdrosfäär 
 6. Keskkonna ja inimtegevuse vastasmõjud 

Maailma ühiskonnageograafia muuda

 1. Ühiskonna areng ja globaliseerumine
 2. Rahvastik ja asustus
 3. Põllumajandus ja toiduainetööstus
 4. Kalandus
 5. Metsamajandus
 6. Energiamajandus
 7. Tööstus
 8. Teenindus
 9. Kaart