Wikimedia Commons

Artikkel vajab uuendamist. Oled oodatud seda uuendama.


Wikimedia Commons
Juhend loomingu lisamisest Wikimedia Commonsisse


Mis on Wikimedia Commons?

muuda

Wikimedia Commons ( http://commons.wikimedia.org/ ) on Wikimedia Foundation'i ( http://wikimediafoundation.org/ ) poolt hallatav veebisait. Wikimedia Foundation on mittetulunduslik organisatsioon, mis haldab Vikipeediat. Wikimedia Commons on meediafailide varamu, mida igaüks võib kasutada mistahes otstarbel ning mida igaüks võib ka täiendada.

Commonsi kogukond on mitmekeelne. Commonsisse kogutakse üksnes vaba sisu litsentside all või public domain'is olevat materjali. Commons asutati 2004. aasta septembris ning 2009. aasta märtsi seisuga on seal üle 4 000 000 meediafaili.

Mis teeb selle eriliseks?

muuda

Järgnevalt on toodud mõningad omadused, mis teevad Wikimedia Commons'i unikaalseks:

 • Kogu sisu on kasutatav vaba sisu litsentside all, mis lubavad ka ärilist kasutamist ning muudatuste tegemist.
 • Otstarve: Wikimedia Commons keskendub failidele, mis on laimalt kasutatavad. Seega ei sobi sinna näiteks udused fotod kellegi kinganinadest.
 • Kogukond keskendub meediafailide täpsele kirjeldamisele.
 • Paljukeelne kogukond teeb hõlpsamas sisu leidmise ka inglise keelt mitte osates.
 • Kõrgekvaliteedilised vektorgraafika failid lippudest, vappidest ning joonistest.
 • Avatuse põhimõte — igaühel on võimalik anda oma panus kas pilte ja teisi meediafaile lisades või siis struktuuri korrastades ning failide kirjeldusi parandades.

Wikimedia Commons kogu Wikimedia varamuna

muuda

Tavaliselt saab mingis kindlas vikis kasutada üksnes neid pilte, mis on sinna eelnevalt üles laetud. Kuid Wikimedia Commosis olevaid faile saab kasutada koheselt kõigis Wikimedia vikides.

Mis on vaba sisu?

muuda
 
Vabade kultuuriteoste definitsiooni logo

Vabade kultuuriteoste definitsioon ( http://freedomdefined.org/Definition ) seab litsentsidele järgmised tingimused, et nende all avaldatut võiks nimetada „vabaks sisuks“:

 • vabadus teost kasutada mistahes otstarbel ning esitada mistahes viisil
 • vabadus teost uurida ning saadud teavet rakendada
 • vabadus teose koopiaid levitada
 • vabadus levitada tuletatud teoseid


Üksnes kolme piirangut peetakse lubatavaks::

 • autoritele viitamist
 • vabaduste edasikandumist (“copyleft” või “share-alike” nõuet)
 • vabaduste kaitsmist (näiteks võib teoste levitamisel olla nõutud lähtetekstide lisamine).

Millised litsentsid on vabad?

muuda

Teosed, mis on public domain'is — kas siis autoriõiguste lõppemise tõttu või seetõttu, et autor on oma õigused loovutanud —, loetakse samuti vabadeks kultuuriteosteks. Kuigi public domain pole iseenesest kasutuslitsentsi liik.

Tavalisemad litsentsid, mida kasutakse teoste vabaks andmiseks, on Free Software Foundation'i poolt loodud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents (GFDL) ning Creative Commonsi loodud Attribution (CC-BY) ja Attribution ShareAlike (CC-BY-SA) litsentsid.

Mis on viki?

muuda

Tuleks vahet teha vahendil, milliga midagi luuakse, ning saadud tulemusel. Nii nagu sa saad kasutada tekstiredaktorit teksti loomiseks. Niisamuti saad sa ka kasutada viki-tarkvara viki loomiseks. Järgnevalt peetakse sõna "viki" all silmas just kasutajate poolt loodud sisu.

Mis on MediaWiki?

muuda
 

MediaWiki ( http://www.mediawiki.org/ ) on viki-tarkvara, mida kasutavad Vikipeedia ning Wikimedia Commons. See tarkvara võimaldab kasutajakontode loomist ja haldamist, viki-teksti teisendamisist HTML vormingusse, artiklite eri redaksioonide talletamist ning palju muudki.

Seega on üsna suur osa Wikimedia Commons'ile kaastöö tegemisel õpitu kasutatav ka Vikipeediate redigeerimisel või mistahes teise MediaWiki tarkvara kasutava viki redigeerimisel.

Wikimedia vikide struktuur

muuda

MediaWiki annab mitmeid eri võimalusi viki struktuuri loomisel. Ühtegi vaikimisi nõutavat struktuuri ei ole — mis aga teeb sisus orienteerumise väga keerukaks. Seega loovad MediaWiki't kasutavad saidid tihti omaenda struktuuri.

Nimeruumid

muuda

MediaWiki leheküljed on jaotatud nimeruumidesse. Vaikimsi loodakse leheküljed põhi-nimeruumi, millel pole eraldi eesliidet. Kõigil teistel nimeruumidel on oma kindel eesliide, mis on lehekülje nimest eraldatud kooloniga (:). Nimeruumid aitavad sisu eesmärgi järgi rühmitada. Ning osa nimeruume annavad lehekülgedele kindlad omadused.

 

Sellelt lehekülje pealkirjast tehtud kuvatõmmiselt on näha, et see lehekülg on File-nimeruumis ning et lehekülje nimi on "Example.svg".

Enamikes vikides, kus põhiosa sisust on teksti kujul, kasutatakse kõige rohkem põhi-nimeruumi. Wikimedia Commonsis on enim kasutatud nimeruumiks File-nimeruum. Faili lehekülg sisaldab viidet failile ning metaandmeid faili kohta.

Struktuuri loomiseks kasutatakse tavaliselt Malli ja Kategooria nimeruumi.

Mallid (leheküljed Mall-nimeruumis) võimaldavad ühe ja sama info lisamist teistele lehekülgedele — näiteks litsentsi või autori kohta. Kui seda infot on vaja hiljem muuta (näiteks autor muudab oma kontaktandmeid), siis piisab Malli muutmisest ning sama info uuendatakse automaatselt ka kõigil lehtedel mis seda malli kasutavad. Malle võib kasutada ka mingi info ühtsel kujul esitamiseks ehk nagu vormulare.

 

Neil lehtedel on näha malli lisamine leheküljele.

Wikimedia Commonsis kasutatakse malle erinevateks otstarveteks. Üheks neist on litsentsi-mallid, näitamaks millised litsentse millised meedifailid kasutavad. Iga faili leht peab sisaldama vähemalt ühte litsentsi-malli.

Kategooria

muuda

Kategooriaid (lehekülgi Category nimeruumis) saab kasutada lehekülgede rühmitamiseks. See võimaldab meediafailide loendi käsitsi täiendamise asemel kasutada automaatselt uuenduvaid kategooria lehekülgi.


 

Neil ekraanitõmmistel on näha kategooria lisamine leheküljele.


Wikimedia Commonsis kasutatakse kategooriaid failide sorteerimiseks teema ning litsentsi järgi. Igale faili leheküljele tuleks lisada vähemalt üks kirjeldav kategooria. Need kategooriad hõlbustavad failde leidmist ning saidil navigeerimist.


Sisse logimine/konto loomine

muuda

Kui sa oled endale juba loonud konto mõnes teises Wikimedia projektis — nagu näiteks võrokeelses Vikipeedias või ingliskeelses Wiktionary's — siis saad seda sama kontot kasutada ka Wikimedia Commonsisse sisselogimiseks.

Lingi sisselegomislehele leiad Commonsisi veebilehe ülaservast.

 

Kui sul pole varasemast oma kontot, siis saad sealt edasi ka registreerimislehele.

 

Peale konto loomist saad muuta kasutaja eelistuste (my preferences) alt keskkonna keele eestikeelseks.

Esimese faili üles laadimine

muuda

Lingi üleslaadimislehele leiad vasakpoolsest navigeerimismenüüst.

 


Ülevaade üleslaadimislehest:

 

Iga valja nime juures on küsimärgiga ikoon, millele klikkides kuvatakse abiinfo selle välja kohta.


Lühidalt failiformaatidest

muuda

Wikimedia Commons kasutab failiformaate, mis pole patentidega kaitstud. Pildifailidest on lubatud JPEG, SVG, PNG, XCF ja TIFF failitüübid.

 • JPEG failitüüpi kasuta fotode puhul. JPEG formaat kasutab faili suuruse vähendamseks kadudega pakkimist ning seda suurima kvaliteedi sätte kasutamise korral.
 • GIF on kadudeta, kuni 256 eri värvitooni võimaldav formaat, mida Commonsis kasutatakse eelkõige animatsioonide salvestamiseks.
 • PNG ja SVG formaati on soovitav kasutada jooniste ja diagrammide salvestamiseks. PNG formaati on sobiv kasutada ka skänneeritud piltide ning kvaliteedi-kaduteta fotode salvestamiseks.
 • SVG on XMLi-põhine vektorgraafika formaat. Seega on võimalik SVG faile suurendada niiet ei teki teralisuse efekti. SVG formaat on eelistatud diagrammide, kaartide ja lippude puhul. SVG failis olevat teksti (kaardi legend, digrammi selgitused jms.) on lihtne tõlkida teistesse keeltesse.
 • TIFF formaadis faile ei kuvata Commonsis, see formaat on Commonsis mõeldud üksnes arhiveerimis otstarbeks. TIFF formaadis võid salvestada näiteks originaalskänneeringu vanast fotost, mida tuleks veel restaureerida.

Helifailidest on lubatud OGG ning MIDI failitüübid.

Videofailidest on lubatud OGG falitüüp koos Theora koodekiga.

Skänneeritud tekstidokumentide salvestamiseks on soovitav kasutada DjVU formaati.


Kasutatud materjalid

muuda