Programmeerimiskeel Java/Võtmesõnad

intRedigeeri

lausestusRedigeeri

int <muutuja-nimi> = <täisarv-väärtus>;

näideRedigeeri

int loendur_i = 10;


longRedigeeri

lausestusRedigeeri

long <muutuja-nimi> = <täisarv-väärtus>;

näideRedigeeri

long loendur_i = 10l;


privateRedigeeri

lausestusRedigeeri

publicRedigeeri

lausestusRedigeeri

LisaksRedigeeri

Java võtmesõna mall, mugavamaks viitamiseks

LausestusRedigeeri

{{Java:vs|<võtmesõna>}}

NäideRedigeeri

{{Java:vs|int}}

Tulemus: int