Ava peamenüü
Täna on 19. mai 2019

Siin toimub muusika kompositsiooniõpetuse õppekava ja õppevahendi väljatöötamine ning projektide infovahetus.


Muusika kompositsiooniõpetus gümnaasiumile on digiõppevahend, mis sisustab Gümnaasiumi riikliku õppekava lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained“, punkti 2.1.2. Muusikaõpetuse kirjeldus, punktis 2 esitatud muusika õppekava teema "omalooming".


Koostamisel õppevahendidRedigeeri

Abimaterjal koostajale ja õpetajaleRedigeeri

Muud projektidRedigeeri