Matemaatika:Gümnaasium/Kordamine eksamiks/Vektor tasandil

Vektor tasandil

Vektori mõiste.

Vektorite summa, vahe ja korrutis arvuga geomeetriliselt.

Kahe vektori skalaarkorrutis.

Punkti ristkoordinaadid tasandil.

Lõigu projektsioonid koordinaattelgedel.

Ristuvad ühikvektorid.

Vektori koordinaadid.

Tehted vektoritega koordinaatkujul.

Joone võrrandi mõiste.

Sirge võrrandi erikujud.

Kahe sirge vastastikused asendid tasandil.

Sirgete vaheline nurk.

Ringjoone võrrand.

Parabooli võrrand.

Joonte lõikumisülesanne.